Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Centrum Pomocy Dzieciom

To specjalistyczna placówka, której zadaniem jest stosowanie i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci.

Więcej

Formularz zgłoszeniowy do Klubu Biegłego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z członkostwem w Klubie Biegłego oraz związanych z realizacją działań statutowych Fundacji Dzieci Niczyje z siedzibą przy ul. Walecznych 59 w Warszawie (03-926) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.