Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Centrum Pomocy Dzieciom

To specjalistyczna placówka, której zadaniem jest stosowanie i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci.

Więcej

Opiekun dziecka - ofiary przestępstwa

Główne cele programu:

1) dostarczenie wiedzy rodzicom, opiekunom dziecka – ofiary przestępstwa w zakresie:

 • istniejących przepisów prawnych,
 • procedur prawnych,
 • kompetencji policji, prokuratury i sądu,
 • możliwości pomocy dziecku i rodzinie (pomoc socjalna, medyczna psychologiczna),
 • udzielenie wsparcia psychicznego rodzinie w sytuacji kryzysu;

2) przygotowanie dziecka do uczestniczenia w procedurze przesłuchania przez sąd:

 • dostarczenie wiedzy adekwatnej do poziomu rozwoju dziecka dotyczącej procedury przesłuchania,
 • emocjonalne wsparcie dziecka w trudnej sytuacji uczestniczenia w procedurze przesłuchania;
 • towarzyszenie przedstawicielom prawnym dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w rozprawach sądowych.

Program "Opiekun dziecka - ofiary przestępstwa", zainicjowany przez Fundację Dzieci Niczyje, obecnie realizowany jest w czterech miastach:

 

 • w Grudziądzu

  przez Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie "HOMINI", przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 - pod numerem telefonu (56) 642 56 80, w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 15:00 - 18:00

 • w Białymstoku

  przez Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA "Klanza", przy
  ul. Dziesięciny 15 - pod numerem telefonu (85) 652 54 94 od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 18:00

 • w Szczecinie

  przez Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym Stowarzyszenia "SOS dla Rodziny" przy ul. Energetyków 10, pod numerem telefonu (91) 433 03 39 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 19:00

Cele programu realizowane są przede wszystkim w formie poradnictwa prawno-psychologicznego. Odbywa się to poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz bezpośrednie spotkania. Zakwalifikowanie do programu zgłaszających się osób oznacza zaproszenie osoby, najczęściej opiekuna prawnego dziecka, na spotkanie z wolontariuszem - opiekunem, który od pierwszego spotkania będzie tzw. opiekunem współpracującym z tą rodziną. To najważniejszy nurt działań w ramach programu. Opiekun wspiera rodzinę dziecka pokrzywdzonego przestępstwem od momentu uzyskania informacji o przestępstwie, poprzez etap procedur prawnych, aż do ich zakończenia.

 

Materiały do pobrania:

Opiekun dziecka - ofiary przestępstwa - ulotka

 

Opiekun dziecka - ofiary przestępstwa - plakat

 

Przewodnik - Edukacja prawna osób biorących udział w postępowaniach sądowych

Przewodnik promowany był również w ramach realizowanego projektu "Protecting the right of child-victims of crime to psychological assistance and child-friendly interviewing procedures" No JUST/2010/FRAC/AG/1056-30-CE-0377129/00-61 programu "Fundamental Rights and Citizenship" - finansowanego przez Komisję Europejską.


WSPÓŁPRACA

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie skupia studentów prawa, którzy wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności pomagają bezpłatnie osobom z problemami natury prawnej. Działalność Poradni skierowana jest do tych, których sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej adwokata czy radcy prawnego. Praca studentów jest wspierana i kontrolowana przez pracowników Uniwersytetu, dzięki czemu uzyskane porady są poprawne oraz zgodne z obecnie obowiązującym prawem. Studenci udzielając prawnego wsparcia zapewniają dyskrecję oraz kompetentne podejście do problemu. Z pomocy prawnej można skorzystać w siedzibie Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach porannych oraz popołudniowych.