Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Centrum Pomocy Dzieciom

To specjalistyczna placówka, której zadaniem jest stosowanie i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci.

Więcej

Przyjazny Pokój Przesłuchań dla Dzieci

W Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej znajduje się Przyjazny Pokój Przesłuchań dla Dzieci. Jest to pomieszczenie, które spełnia zarówno funkcję pokoju dostosowanego do psychofizycznych potrzeb dziecka, jak i miejsca odpowiadającego formalnym wymogom przesłuchania.

Techniczne wyposażenie pokoju:

  • duże, dające dobrą widoczność lustro weneckie,
  • kamera przekazująca obraz do drugiego pomieszczenia i  pozwalająca utrwalić przesłuchanie,
  • mikrofony rejestrujące dźwięk.

Wbrew głoszonym poglądom, nie należy ukrywać kamery i mikrofonów. W CPD nie oszukujemy dziecka, że nie jest nagrywane - jego zeznania oraz kasety video stanowią część materiału dowodowego. Dziecko na ogół szybko oswaja się z sytuacją nagrywania i prędko zapomina o obserwującej je kamerze.
Wyposażenie pokoju przesłuchań jest starannie przemyślane. Nie jest to pokój zabaw dziecięcych, ani pomieszczenie świetlicowe. Obowiązuje  pewnego rodzaju asceza. Jednocześnie, jest to pokój przytulny, sympatyczny i „trochę dziecięcy”. Niemniej jednak, dobór mebli jest bardzo przemyślany i celowy. 

W  pokoju znajdują się:

  • dwa stoliki: niski dla małego dziecka i wysoki dla starszego (było dla nas istotne, aby dziecko siedząc przy stoliku dotykało nogami do podłogi - zmniejsza to jego napięcie i uczucie niepewności),
  • miękka wykładzina (bardzo małe dzieci lubią siedzieć na podłodze),
  • papier, kredki i flamastry.

W pokoju nie znajdują się żadne zabawki, a jedynie materiały pomocne  w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier). W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, materiały te są udostępniane dziecku w trakcie przesłuchania.

Pomieszczenie po drugiej stronie lustra weneckiego przeznaczone jest dla osób dorosłych, które uczestniczą procedurze prawnej. Jest odpowiednio oświetlone oraz wyposażone w stół i krzesła. Tutaj znajduje się również aparatura audio-video, aparaty typu "walkie - talkie" i głośniki potrzebne dla nawiązania kontaktu z prowadzącym przesłuchanie.
Urządzenie pokoju przesłuchań jest bardzo ważnym, ale dopiero pierwszym krokiem w tworzeniu zmian procedur przesłuchiwania dzieci – ofiar przestępstw. Następnym posunięciem, o wiele trudniejszym, jest uczynienie tego pokoju rzeczywiście użytecznym. Konieczne jest przekonanie sędziów, prokuratorów, policjantów i biegłych psychologów, że „wyprowadzenie” procedur przesłuchania i rozprawy z urzędowych budynków, które są ich naturalnymi miejscami pracy, jest możliwe i korzystne dla lepszego zebrania materiału dowodowego, a jednocześnie ochrania dziecko przed wtórnymi urazami.
W Przyjaznym Pokoju Przesłuchań w Centrum Pomocy Dzieicom im. Ireny Kornatowskiej rocznie odbywa sie około 150 przesłuchań z udziałem dzieci.